Cad is brabús leabhar ann?

Cad is tuilleamh coinnithe ann ?? Tuilleamh coinnithe - táscaire ar riocht airgeadais institiúide airgeadais, a úsáideann an bhainistíocht le haghaidh cinnteoireachta agus rialachán idirbhainc. Brabús an chláir chomhardaithe - an t-iomlán brabús iomlán a fuarthas don fhiontar ...